Bloghttp://matejotcenas.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskŽivot podľa Božích prikázaní (matejotcenas)Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu - Ježiša Krista, spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: Poznám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v ňom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on.Wed, 07 May 2014 19:13:30 +0200https://matejotcenas.blog.sme.sk/c/355540/Zivot-podla-Bozich-prikazani.html?ref=rssBoh je svetlo - choďme v svetle (matejotcenas)Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám: Boh je svetlo a nieto v ňom nijakej tmy. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás pravdy.Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás. 1. jána 1, 5-10Wed, 07 May 2014 15:58:59 +0200https://matejotcenas.blog.sme.sk/c/355497/Boh-je-svetlo-chodme-v-svetle.html?ref=rss